URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

bizracunovodstvo@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Biz Racunovodstvo PR Biljana Sutanovac
Sedište subjekta
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 171 lok 29
PIB
109150748
Matični broj
63967114
E-mail
bizracunovodstvo@gmail.com
Telefon
069727369