URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

bizdossm@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Biz doss d.o.o.
Sedište subjekta
Nis, Kej kolo srpskih sestara br.35 lokal 5
PIB
108234625
Matični broj
20958090
Šifra delatnosti
6920
E-mail
oliveraplavsic1967@gmail.com
Telefon
018516265