URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

bojanicans@yahoo.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Rebus 07
Sedište subjekta
Novi Sad
PIB
105090794
Matični broj
60741581
Šifra delatnosti
6920
E-mail
bojanicans@yahoo.com
Telefon
0692090999