URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

bossagencija@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija Boss
Sedište subjekta
Opovo, Bratstva Jedinstva bb
PIB
103892001
Matični broj
55626154
Šifra delatnosti
6920
E-mail
bossagencija@gmail.com
Telefon
013682092