URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

jovicsr@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
SR "Jović"
Sedište subjekta
Subotica Pazinska 6
PIB
100846912
Matični broj
54758537
Šifra delatnosti
74120
E-mail
jovicsr@gmail.com
Telefon
024553412