URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

Office@business-line.co.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Business-line doo
Sedište subjekta
Trg Nikole Pašića 9
PIB
100161034
Matični broj
17073885
Šifra delatnosti
6920
E-mail
Office@business-line.co.rs
Telefon
063244933