URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

mirjana.krstic@data-link.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Data-Link.d.o.o.
Sedište subjekta
Beograd, Admirala Vukovića 32
PIB
105906002
Matični broj
20486481
E-mail
mirjana.matic@data-link.rs
Telefon
0113099871