URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

verddin@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
DINETI DOO
Sedište subjekta
Čenej, Nemanovci 5
PIB
105227848
Matični broj
201121475
Šifra delatnosti
6920
E-mail
verddinn@gmail.com
Telefon
-021529030