URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

dacabimk@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
DuJa NS
Sedište subjekta
Novi Sad
PIB
110317622
Matični broj
64806009
Šifra delatnosti
7022
E-mail
dacabimk@gmail.com
Telefon
0646684855