URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

jadranka@efor.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
EFOR DOO Preduzeće za konsalting i knjigovodstvene usluge
Sedište subjekta
Zemun, Masarikov trg 8a
PIB
100096542
Matični broj
17242288
Šifra delatnosti
6920
E-mail
goca@efor.rs
Telefon
0113166616