URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

lucani@beotel.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
FILMA COMPUTERS DOO
Sedište subjekta
RADNIČKA 4, 32240 LUČANI
PIB
101264695
Matični broj
17186477
Šifra delatnosti
6920
E-mail
lucani@beotel.rs
Telefon
032819619