URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

snezana.finansa@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
FINANSA DOO
Sedište subjekta
Jaroslava Černog 32, 11226 Pinosava
PIB
104446818
Matični broj
20167734
Šifra delatnosti
6920
E-mail
snezana.finansa@gmail.com
Telefon
0113917281