URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

kancelarija@feb.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Finansijsko ekonomski biro d.o.o.
Sedište subjekta
Beograd, Grge Andrijanovića 27
PIB
103686435
Matični broj
17594141
Šifra delatnosti
6920
E-mail
kancelarija@feb.rs
Telefon
0600278395