URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

info@finslibris.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
FINS LIBRIS d.o.o.
Sedište subjekta
BEOGRAD, Cara Uroša 17
PIB
100043602
Matični broj
17245139
Šifra delatnosti
6920
E-mail
jelenap@finslibris.rs
Telefon
0113281617