URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@fortsubotica.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
DOO FORT DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE SUBOTICA
Sedište subjekta
24000 SUBOTICA, PETRA DRAPŠINA 1
PIB
100850966
Matični broj
08423814
Šifra delatnosti
6920
E-mail
office@fortsubotica.rs
Telefon
38124534221