URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

gallus018@yahoo.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Gallus radnja za prodaju stocne hrane na veliko i malo Dejan Stojiljkovic pr
Sedište subjekta
Aleksinac
PIB
104244227
Matični broj
60012644
Šifra delatnosti
4778
E-mail
gallus018@yahoo.com
Telefon
018887007