URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijagracija@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
AKUT GRACIJA
Sedište subjekta
RATNIH VOJNIH INVALIDA 27A, BEOGRAD, BORCA
PIB
102634140
Matični broj
56008845
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijagracija@gmail.com
Telefon
0113322663