URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

prastalo.09@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
AGENCIJA PRAŠTALO
Sedište subjekta
Beograd, Jedrenska 9
PIB
106281338
Matični broj
61506225
Šifra delatnosti
6920
E-mail
prastalo.09@gmail.com
Telefon
0113088523