URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@infosys.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Privredno društvo za projektovanje informacionih sistema " Infosys" doo
Sedište subjekta
Užice
PIB
101502409
Matični broj
06568483
Šifra delatnosti
6201
E-mail
office@infosys.rs
Telefon
031511455