URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

racunovodstvo@ipc.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd
Sedište subjekta
Beograd,Višegradska 6/II
PIB
100146141
Matični broj
07463600
Šifra delatnosti
5811
E-mail
zoran.kovacevic@porezi.rs
Telefon
0113613156