URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

mj2727@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija za knjigovodstvo 27
Sedište subjekta
Beograd, Miodraga Petrovića Čkalje 14a
PIB
105802191
Matični broj
61909826
Šifra delatnosti
6920
E-mail
mj2727@gmail.com
Telefon
0112831428