URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

kontado.stasa@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Staša Gubik Pr Kontado
Sedište subjekta
Novi Sad
PIB
111958334
Matični broj
65768186
Šifra delatnosti
6920
E-mail
kontado.stasa@gmail.com
Telefon
381641357544