URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

kontobele@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
BILJANA NOVAKOVIC PR KONTOBELE NOVI SAD
Sedište subjekta
Trg slobode br.3
PIB
108586697
Matični broj
63555825
Šifra delatnosti
6920
E-mail
kontobele@gmail.com
Telefon
381600304040