URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

jovana.kovacevic022@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija za knjig.usluge KONTO MKM
Sedište subjekta
Karađorđeva 21, Šid 22240
PIB
108505457
Matični broj
63499277
Šifra delatnosti
6920
E-mail
jovana.kovacevic022@gmail.com
Telefon
0607003902