URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

info@kontrolsistem.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
KONTROL SISTEM doo
Sedište subjekta
NOVI SAD
PIB
107680793
Matični broj
20850442
Šifra delatnosti
6920
E-mail
info@kontrolsistem.rs
Telefon
021545236
Veb sajt
kontrolsistem.rs