URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

knjigovodstvo355@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
DOO ZRMANJA
Sedište subjekta
Zemun, Slobodana Macure 65
PIB
100833206
Matični broj
07900155
Šifra delatnosti
6920
E-mail
knjigovodstvo355@gmail.com
Telefon
0658444841