URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

macesic@sbb.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
AM Agencija za knjigovodstvene usluge Anđelka Maćešić preduzetnik
Sedište subjekta
Sombor, Petra Despotovića 11
PIB
100272783
Matični broj
54525125
Šifra delatnosti
6920
E-mail
macesic@sbb.rs
Telefon
063520954