URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencija.markanov@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
JOVANA MARKANOV PR, BAŠART ŠID
Sedište subjekta
KARAĐORĐEVA 26/8 ŠID
PIB
110798195
Matični broj
65005263
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencija.markanov@gmail.com
Telefon
0638959352