URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijamarrina@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MARRINA
Sedište subjekta
Dunavska obala 91 Bačka Palanka
PIB
106987105
Matični broj
62417439
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijamarrina@gmail.com
Telefon
0606041408