URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

mdprofi@beotel.net
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
MD profy office doo
Sedište subjekta
Oktobarska 16-a
PIB
107827802
Matični broj
20878860
Šifra delatnosti
6920
E-mail
mdprofi@beotel.net
Telefon
063216016