URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

centar.zmr@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Centar za mikro razvoj
Sedište subjekta
Užice, Trg partizana 30
PIB
110261199
Matični broj
21326623
Šifra delatnosti
7022
E-mail
centar.zmr@gmail.com
Telefon
062286358