URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

milicaskaric@yahoo.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Agencija MSM
Sedište subjekta
Indjija, Mileticeva 61
PIB
108640040
Matični broj
63593940
Šifra delatnosti
6918
E-mail
milicaskaric@yahoo.com
Telefon
63539231