URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

mpbooks.su@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
D.O.O.M&P BOOKS
Sedište subjekta
SUBOTICA
PIB
104744136
Matični broj
20219670
Šifra delatnosti
6918
E-mail
mpbooks.su@gmail.com
Telefon
024543098