URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

mtk12@mts.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Knjigovodstvena agencija MTK 12
Sedište subjekta
Nemanjina 61, Čačak
PIB
108154253
Matični broj
63254282
Šifra delatnosti
6920
E-mail
mtk12@mts.rs
Telefon
32320923