URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencija.nada.hren@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Samostalna agencija za knjigovodstvene i računovodstvene poslove Nada Nada Hren Pr
Sedište subjekta
Beograd
PIB
100041703
Matični broj
54629435
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencija.nada.hren@gmail.com
Telefon
0603844270