URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

nenamatic@live.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO "KATARINA"
Sedište subjekta
Beograd, Mezijska 6
PIB
102685350
Matični broj
56018131
Šifra delatnosti
6920
E-mail
nenamatic@live.com
Telefon
0113471838