URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

babicbrankica@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija za knjigovodstvene usluge "NIKA"
Sedište subjekta
Sremska Mitrovica
PIB
106617312
Matični broj
61230343
Šifra delatnosti
6920
E-mail
babicbrankica@gmail.com
Telefon
643835970