URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

nacparkkop@mts.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik sa potpunom odgovornošću, Kopaonik
Sedište subjekta
Kopaonik
PIB
101274525
Matični broj
07359721
Šifra delatnosti
9104
E-mail
ivan.tomovic.npk@gmail.com
Telefon
036737703