URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

perfectoffice.info@yahoo.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Perfect office doo
Sedište subjekta
Zrenjanin
PIB
109839601
Matični broj
21251968
Šifra delatnosti
8211
E-mail
perfectoffice.info@yahoo.com
Telefon
0659180776