URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

natasa.narancic@psit.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Privredni savetnik - informacione tehnologije
Sedište subjekta
Beograd
PIB
100168500
Matični broj
17238990
Šifra delatnosti
6201
E-mail
aleg.konecni@psit.rs
Telefon
0117850361