URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

adct.racunovodstvo@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
A.D. za gradjevinarstvo, projektovanje i inženjering "CRNA TRAVA" Leskovac
Sedište subjekta
Leskovac, ulica Pana Djukića br.18
PIB
100326743
Matični broj
07105487
Šifra delatnosti
4120
E-mail
adct.racunovodstvo@gmail.com
Telefon
016248608