URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

ruralinvest.trgoviste@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
RURAL INVEST D.O.O.
Sedište subjekta
Kralja Petra I Karadjordjevica 12, Trgoviste
PIB
108548354
Matični broj
21021636
Šifra delatnosti
6920
E-mail
nikolic.trg@gmail.com
Telefon
0653452535