URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

scarabeus.bibi.5@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
IBOLJA BARANJI PREDUZETNIK BIRO ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA "SCARABEUS" ADA
Sedište subjekta
ADA, 8. Oktobra 2
PIB
103308897
Matični broj
56676066
Šifra delatnosti
6920
E-mail
scarabeus.bibi.5@gmail.com
Telefon
0695503859