URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

slavica.milenkovic@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Milemkovic Slavica K.D.
Sedište subjekta
Novi Beograd
PIB
100157441
Matični broj
07767323
Šifra delatnosti
6920
E-mail
slavica.milenlovic@gmail.com
Telefon
062331048