URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

sigmavasic@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija Sigma Ilija Vasic Pr.
Sedište subjekta
Beograd, Brdska 10/b
PIB
100376050
Matični broj
55331375
Šifra delatnosti
6920
E-mail
sigmavasic@gmail.com
Telefon
0113941605