URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

nena@blazeks.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Blažeks doo
Sedište subjekta
Kragujevac, Milentija Popovića 8
PIB
101506070
Matični broj
07588461
Šifra delatnosti
3101
E-mail
office@blazeks.rs
Telefon
063663717