URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

bpilipovic@soufflet.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Sladara Soufflet Srbija DOO
Sedište subjekta
Bačka Palanka
PIB
100753726
Matični broj
08058270
Šifra delatnosti
1106
E-mail
baralica@soufflet.com
Telefon
0216042123