URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

consulting@mts.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Consulting doo
Sedište subjekta
Subotica Braće Majera 15
PIB
100837578
Matični broj
08626243
Šifra delatnosti
74120
E-mail
suncica.margetic@gmail.com
Telefon
024551029