URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@sigmasolution.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
SIGMA SOLUTION Svetlana Sarafijanović PR
Sedište subjekta
Beograd
PIB
111230710
Matični broj
65273691
Šifra delatnosti
7022
E-mail
svetlana.sarafijanovic@sigmasolution.rs
Telefon
063347559