URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@tot.co.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
T.O.T DOO
Sedište subjekta
STARA PAZOVA , NIKOLE MOMČILOVIĆA 17
PIB
100532005
Matični broj
08284806
Šifra delatnosti
6920
E-mail
office@tot.co.rs
Telefon
022317605